Privacy policy

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 29 december 2023

“Dominique De Ruijter” hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

“Dominique De Ruijter” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 2. De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 3. Jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 6. Je informeren over je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens voor osteopathie en orthomoleculaire therapie

Persoonsgegevens van cliënten worden door “Dominique De Ruijter” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Cliëntgegevens vastleggen ten behoeve van het behandelproces;
 • Gegevens vastleggen ten behoeve van (medische) behandeling en training.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan “Dominique De Ruijter” de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;

Jouw persoonsgegevens worden door “Dominique De Ruijter” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de cliënt.
 • 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door “Dominique De Ruijter” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitwisselen van patiëntgegevens ten behoeve van de behandeling.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is verwijzing.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “Dominique De Ruijter” de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB.

Jouw persoonsgegevens worden door “Dominique De Ruijter” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de cliënt.
 • 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door “Dominique De Ruijter” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte van een visitekaartje en/of via social media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “Dominique De Ruijter” de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door “Dominique De Ruijter” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men wordt beschouwd als prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.